Hľadáte riešenie pre váš personálny sektor?

Ponúkame vám naše služby v agentúre dočasného zamestnávania. Naše služby umožňujú spoločnostiam z rôznych odvetví získať kvalitných zamestnancov bez toho, aby museli navyšovať svoje mzdové či personálne kapacity.

Máte nečakanú zákazku a potrebujete flexibilné zdroje pracovnej sily? Naša agentúra je tu pre vás! Poskytujeme riešenia pre výkyvy vo výrobe, navýšenie zamestnancov na nové zákazky alebo náhradu za odídených zamestnancov. Outsourcing patrí predovšetkým v Západnej Európe už niekoľko rokov k často využívaným službám, preto neváhajte a využite naše skúsenosti.

Naše služby sú lacnejšou formou partnerstva, ako dočasné pridelenie formou agentúrneho zamestnávania. Outsourcing pracovníkov je veľkou výhodou, umožní vám rýchlo rozvíjať vaše podnikateľské aktivity, a to vďaka pružnému riešeniu rôznych personálnych otázok.

Pracovné sily si u nás môžete najímať na presne dohodnutý čas. Ich objem tak môžete operatívne zvýšiť alebo znížiť podľa aktuálneho vývoja projektu. Efektívne využívanie ľudských zdrojov vám zvyšuje produktivitu práce aj celkovú ziskovosť vašich projektov.

Neváhajte a využite naše služby už dnes, Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Komplexnosť služieb

Naša firma ponúka komplexné služby v oblasti náboru a vedenia personálu. Patria sem prísne výberové konania a následné dôkladné testovanie uchádzačov, aby sme zaručili najvyššiu kvalitu našich zamestnancov.

Súčasťou našich služieb je aj komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy. Zabezpečujeme všetky potrebné administratívne úkony, aby sme vám ušetrili čas a energiu.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kladieme veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť na pracovisku každého zamestnanca. Zabezpečujeme aj lekárske prehliadky zamestnancov podľa požiadaviek našich klientov.

Naviac, ponúkame atraktívne výhody pre našich klientov. Pri nástupe do práce platíte len 70% z dohodnutej mzdy počas zaškolovacieho procesu. Ak zamestnanec odíde po 2 dňoch, náklady sú na nás. A po odrobenom roku môžete zamestnať pracovníka už ako kmeňového. Toto všetko robí našu ponuku veľmi atraktívnou.

Komplexnosť služieb

Naša firma ponúka komplexné služby v oblasti náboru a vedenia personálu. Patria sem prísne výberové konania a následné dôkladné testovanie uchádzačov, aby sme zaručili najvyššiu kvalitu našich zamestnancov.

Súčasťou našich služieb je aj komplexné vedenie mzdovej a personálnej agendy. Zabezpečujeme všetky potrebné administratívne úkony, aby sme vám ušetrili čas a energiu.

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci kladieme veľký dôraz na kvalitu a bezpečnosť na pracovisku každého zamestnanca. Zabezpečujeme aj lekárske prehliadky zamestnancov podľa požiadaviek našich klientov.

Naviac, ponúkame atraktívne výhody pre našich klientov. Pri nástupe do práce platíte len 70% z dohodnutej mzdy počas zaškolovacieho procesu. Ak zamestnanec odíde po 2 dňoch, náklady sú na nás. A po odrobenom roku môžete zamestnať pracovníka už ako kmeňového. Toto všetko robí našu ponuku veľmi atraktívnou.

Máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie? Kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky, a radi vám poskytneme všetky potrebné informácie.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Monika Mikulajčíková

Executive Director